Vår styrelse

Ordförande

Jan-Evert Johansson

Vice ordförande

Vakant

Kassör

Anna-Lisa Sundqvist

Sekreterare

Rolf Johansson

Ledamöter

Erik Nordin

Rolf Gustavsson

Suppleanter

Lars Bergman, Berndt Pettersson och Hans Hermansson

Joberor Boulesällskap

Berghem Mickelsgård 11
341 91 Ljungby

0372-120 29
info@joberorboule.se

© Joberor Boulesällskap | Om webbplatsen